Fra fylte 16 år kan du kjøre alle typer mopedbiler uten begrensning av egenvekt.

Alderskrav for mopedbil ble senket til 16 år fra 30. august 2019.

– Flere unge bør få mulighet til å kjøre mopedbil. En mopedbil kan være et svært godt alternativ til tohjulsmoped, og tilgang til mopedbiler gjør at 16-åringer kan opparbeide seg kompetanse som kommer godt med når de senere skal ta førerkort for vanlig bil.

Dette sier samferdselsminister Jon Georg Dale i forbindelse med at aldersgrensen nå senkes fra 18 til 16 år for førerkort for mopedbil.

– Det er samtidig viktig at vi sikrer at de unge kan kjøre disse kjøretøyene på en trygg måte, og vi tilpasser derfor samtidig opplæringskravene til den nye aldersgruppen, sier Dale.

Beslutningen følger opp høring fra Vegdirektoratet fra desember 2018. Endringen tråtte i kraft i august.

Kilde
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/16-aringer-kan-fa-forerkort-for-mopedbil/id2662909/

Krav til sertifikat for mopedbil (klasse AM147)

Trafikalt grunnkurs
er obligatorisk og kvalifiserer for opplæring til alle sertifikater. Du må være minst 15 år for å ta kurset på en trafikkskole, men du kan også ta kurset i 10. trinn på ungdomsskolen.

Opplæringen består av:

  1. Kurs i grunnleggende kjøretøybehandling (4 timer)
  2. Kurs i kjøring i trafikk(6 timer)
  3. Obligatorisk sikkerhetskurs (4 timer)
  4. Teoriprøve

Kilde:
https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/veien-til-f%C3%B8rerkortet/3-og-4-hjulsmoped-am147/trafikalt-grunnkurs

Kan du kjøre mopedbil med lettmotorsykkel sertifikat (klasse A1)?

Ja. Førerkort for lett motorsykkel (klasse A1) gir førerrettighet også for mopedbil fra fylte 18 år.

Kilde:
https://www.vegvesen.no/forerkort/har-forerkort/Hva+har+du+lov+a+kjore/motorsykkel-klasse-a1

Klikk her for å se lover og regler for førerkort klasse AM147.